Изложение на художествените занаяти Орешак

Националното изложение на художествените занаяти и изкуства в с. Орешак е създадено през 1971 год. Построено е на площ от 50 декара и разполага с 8 зали с обща изложбена площ от 4200 кв. м. Основната цел на Националното изложение е да представя народните художествени занаяти и да стимулира тяхното развитие. Това се осъществява чрез организирането на ежегодни международни, национални, авторски и общи изложби с участие на майстори от цялата страна и чужбина.