Пещери

ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА

Деветашката пещера е уникален природен и културен феномен. Добрите условия за живот привличат вниманието на човека от най-дълбока древност. Съседството с р.Осъм, изобилието от гори, пасища и плодородни земи, благоприятстват нейното заселване. Пещерата е паметник на културата и защитен природен обект с национално и международно значение. Деветашката пещера е едно от трите най-значими подземни местообитания на прилепи в Европа. До момента от Деветашката пещера са известни 45 вида животни.

СЪЕВА ДУПКА

Пещерата Съева дупка е една от деветте благоустроени пещери в България. Намира се до село Брестница, Ловешка област, по пътя София – Варна. Името й идва от братята близнаци Съю и Сею, които са използвали пещерата за укритие по време на османското владичество. Съева дупка е обявена за природна забележителност със Заповед No.2810 от 10.10.1962.