Природонаучен музей – Черни Осъм

Природонаучният музей в село Черни Осъм ( на 5 км. от къща за гости Орешак) е създаден от местен учител по биология. Музеят притежава ценни експонати от местната фауна – над 1200 вида птици, бозайници, насекоми и влечуги. В атракционната зала посетителите могат да чуят песента на славея, рева на мечката и воя на вълка.